ALEXIA FASHION

4223-N

Marca: ALEXIA

 Modello donna cassa acciaio con pietre  movimento Miyota misure 28  mm impermeabile W.R.

4223-S

Marca: ALEXIA

 Modello donna cassa acciaio con pietre  movimento Miyota misure 28  mm impermeabile W.R.

4224-C

Marca: ALEXIA

 Modello donna cassa acciaio con pietre  movimento Miyota misure 28  mm impermeabile W.R.

4224-N

Marca: ALEXIA

 Modello donna cassa acciaio con pietre  movimento Miyota misure 28  mm impermeabile W.R.

4224-R

Marca: ALEXIA

 Modello donna cassa acciaio con pietre  movimento Miyota misure 28  mm impermeabile W.R.

4225-B

Marca: ALEXIA

 Modello donna cassa acciaio movimento Miyota cassa 27 mm impermeabile W.R.

4225-C

Marca: ALEXIA

 Modello donna cassa acciaio movimento Miyota cassa 27 mm impermeabile W.R.

4225-N

Marca: ALEXIA

 Modello donna cassa acciaio movimento Miyota cassa 27 mm impermeabile W.R.

4225-R

Marca: ALEXIA

 Modello donna cassa acciaio movimento Miyota cassa 27 mm impermeabile W.R.

4247-N

Marca: ALEXIA

 Modello donna cassa acciaio con pietre misure 35 mm movimento Miyota  impermeabile 50 m

4248-B

Marca: ALEXIA

 Modello donna cassa acciaio con pietre misure 35 mm movimento Miyota  impermeabile 50 m

4248-N

Marca: ALEXIA

 Modello donna cassa acciaio con pietre misure 35 mm movimento Miyota  impermeabile 50 m

4249-C

Marca: ALEXIA

Cassa acciaio  movimento Miyota misure 22 x 25  mm 

4249-N

Marca: ALEXIA

Cassa acciaio  movimento Miyota misure 22 x 25  mm 

4249-R

Marca: ALEXIA

Cassa acciaio  movimento Miyota misure 22 x 25  mm 

4250-C

Marca: ALEXIA

 Modello donna cassa acciaio movimento Miyota cassa 31 mm impermeabile W.R.

4250-N

Marca: ALEXIA

 Modello donna cassa acciaio movimento Miyota cassa 31 mm impermeabile W.R.

4250-S

Marca: ALEXIA

 Modello donna cassa acciaio movimento Miyota cassa 31 mm impermeabile W.R.

4253-B

Marca: ALEXIA

 Cassa acciaio con pietre misure 23 x 42 mm movimento Miyota  impermeabile w.r.

4253-N

Marca: ALEXIA

 Cassa acciaio con pietre misure 23 x 42 mm movimento Miyota  impermeabile w.r.

4254-A

Marca: ALEXIA

 Cassa ottone di 47 x 25 mm movimento Miyota

4254-R

Marca: ALEXIA

 Cassa ottone di 47 x 25 mm movimento Miyota

6485 BLU

Marca: ALEXIA

 Modello donna cassa acciaio con pietre 

6485 NERO

Marca: ALEXIA

 Modello donna cassa acciaio con pietre 

6485 SILVER

Marca: ALEXIA

 Modello donna cassa acciaio con pietre 

8205-D1

Marca: ALEXIA

 Modello donna cassa acciaio  movimento Miyota misure 30  mm

8205-D2

Marca: ALEXIA

 Modello donna cassa acciaio  movimento Miyota misure 30  mm